Google+ Riddick's Realm: januára 2012

31 januára 2012

Trable s detektívmi


Mám práve rozčítanú severskú kriminálku Spasiteľ od známeho Joa Nesba. Zároveň je to moje prvé stretnutie s jeho ikonickým detektívom Harry Holem (je to Nór, preto ho čítam Hóle a nie Houl, čiže po anglicky dierka;-). A hneď ma inšpiroval k premýšľaniu...
Teda, nie že by som to predtým nerobila, alebo že som si predtým nevšimla typické znaky, o ktorých sa chystám písať, ale poznáte to - čoho je veľa, toho je príliš.

27 januára 2012

James Herriot

Pánu zverolekárovi z lásky


Moje prvé stretnutie s pánom Herriotom bolo veľmi prozaické... či poetické... rozhodne by to chcelo nejaké vznešené slovo... romantické.
Keď som mala asi 15 rokov, začala STV vysielať 13. dielny seriál Všetky veľké a malé bytosti (1978), v českom znení. Všímala som si ho od začiatku a zaujal ma tak, že som ho začala nahrávať na videokazety. Bola som doň zamilovaná.

24 januára 2012

Juraj Červenák: Strážcovia VaradínaNa týchto stránkach vydané je svedectvo
o príhodách neuveriteľných, útrapách
hrozitánskych i skutkoch udatných, ktoré
podstúpil a vykonal slovutný rytier a oficier
armády Jeho Veličenstva cisára Leopolda I.,
kapitán Kornélius Báthory.

20 januára 2012

Daniel Rušar: Jaro kriplů


Richard, prezývaný Skin má 13 rokov, od malička čiastočne ochrnutú ľavú ruku a jeho najväčšou vášňou je tenis.

12 januára 2012

Fantázia 2011 - Antológia fantastických poviedok


Minuloročná Cena Fantázie úspešne zavŕšila svoju cestu vo finálovom programe, ktorý sa konal 5. novembra 2011 na veľtrhu Bibliotéka. Zároveň vyšiel oficiálny zborník, v ktorom sa nachádzajú finálové, ocenené aj zostavovateľom vybraté neocenené poviedky. Poďme sa pozrieť, ako zapôsobili na známy "bič na autorov", čiže bič Riddič ;-)


09 januára 2012

Andrzej Pilipiuk: Čaroděj Ivanov


Vojslavice, 6.9.1985
Protokol o zadržení
DŮVĚRNÉ
Jméno: Jakub
Příjmení: Vadrovec
Narozen: Kolem roku 1900.
Přesné datum si nepamatuje.
Bydliště: Starý Majdan, obec Vojslavice.
Vzdělání: 3 třídy obecné školy (ještě za cara). Nyní podle vlastního tvrzení negramotný (druhotný analfabetismus).
Původní povolání: Žádné údaje.
Zadržený odmítl vypovídat.
Současné povolání: Příživník notoricky odmítající práci. Stíhán za pytláctví a pálení kořalky, dále za ničení majetku vyšetřovacích orgánů.
Známí: Semen Korčaško: ruský monarchista,
Josef Pačenko: výrobce domácí kořalky,
Pavel Markowski: kněz.
Poměr ke společenskému zřízení: Krajně negativní.
Důvod zadržení: Rozkopání hrobu na farním hřbitově za účelem zneuctění pozůstatků pomocí osikového kůlu. Zadržen při činu.

03 januára 2012