Google+ Riddick's Realm: februára 2015

11 februára 2015

Odpor je zbytečný!:\ RE-PRE [real prediction = reálná předpověď] je nový žánr, který vznikl na prahu třetího tisíciletí, když královehradečtí autoři Jaroslav Svoboda a Jan Hloušek zjistili, že se motivy jejich sci-fi povídek začínají objevovat v reálném životě. » » ☺

:\ [heslo pro Větší tautologický slovník zpracoval Martin C. Kutna]