Google+ Riddick's Realm: mája 2013

23 mája 2013

Bratislavskí majstri kati

Vydavateľstvo PT Marenčin je známe svojou edíciou Bratislava - Pressburg, dnes počítajúcou už 114 titulov. Tematický záber sa pohybuje od osobných spomienok cez historické súvislosti, miestopis a menšiny až po folklór či zaujímavosti. Bratislavskí majstri kati sú jedným z nich a spolu s Remeslami a cechmi v starom Prešporku tvoria dvojicu mojich vyvolených.

07 mája 2013

Manuela Martini: Mrazivé leto


Ak sú všetky "trilery" pre mládež také ako Mrazivé leto, na mieste mládeže by som spravila to, čo som vlastne v ich veku aj spravila - čítala by som knihy pre dospelých.